Digital tidsbokning hos veterinärerna

NÖJD. Det går nu att boka tid till veterinären digitalt. Bild: Arkiv/ Amanda Englund

Veterinärmottagningarna i Borgå och Lovisa erbjuder nu möjlighet till elektronisk tidsbokning.

Veterinärmottagningarna i Borgå och Lovisa tar nu emot tidsbokningar förutom per telefon också på webben. På mottagningen i Sibbo har man för avsikt att lansera webbaserad bokning i höst.

På webben kan kunden boka tid för icke-brådskande behandlingar av smådjur. Som sådana räknas bl.a. vaccination av katter och hundar, eutanasi samt sterilisering och kastrering av katter. Smådjursägarna kan dock också i fortsättningen boka tid för icke-brådskande behandlingar också per telefon.

Bara ett begränsat antal mottagningstider är tillgängliga för webbokning.

– Syftet med detta är att garantera att det varje dag finns tillräckligt med tider för smådjur som behöver brådskande vård och för kunder med stora djur och att de brådskande tjänsteåliggandena kan skötas smidigt, säger stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen.

Veterinärvården genomför en kundenkät som pågår fram till den 7 april. Under denna tid kan kunderna svara på enkäten antingen elektroniskt eller på en pappersblankett.

– Vi önskar att så många kunder som möjligt svarar på enkäten, så att vi kan utveckla våra tjänster, säger Tiainen.

Här kan du boka tid i Borgå.

Här kan du boka tid i Lovisa.

Mer läsning