Digital studentexamen är inget spöke

MÖSSA DIGITALT? Snart kan man skriva studentexamen på sin dator. Bild: Arkiv/Ksf Media

I höst införs de digitala studentskrivningarna men en del av årets tvåor fick redan på onsdagen öva inför premiären. Bortsett från en del mindre tekniska fnurror på tråden gick övningen bra.

Tf. rektor Ann-Britt Nieminen vid Sibbo gymnasium säger att digitala prov inte är något spöke vare sig för skolans elever eller lärare.

– Vi har ju redan i ett och ett halvt års tid skrivit en del av kursproven digitalt under provveckorna.

Nieminen säger att nio av årets tvåor fick pröva på att skriva det digitala studentprovet i filosofi, tyska eller geografi på onsdagen (se faktaruta).

– Vi hade lite problem med att några datorer inte gick att starta upp med minnepinnen som studentexamensnämnden levererat. Pinnarna innehåller själva proven och de program som behövs. Men vi kunde lösa problemen tills provet skulle börja och sedan gick allt enligt konstens regler. Jag är övertygad om att allt går bra i höst när det gäller på riktigt.

Bättre instruktioner

Från Lovisa rapporterar rektor Anders Nordström att också han känner sig nöjd med övningen.

– Men jag upplever att instruktionerna till oss lärare kunde ha varit lite tydligare, men efter att vi fick i gång alla system gick själva provet bra. Att ladda ner elevernas svar och skicka dem elektroniskt till studentexamensnämnden gick också problemfritt.

I Lovisa gymnasium var det 32 tvåor som deltog i övningen som ägde rum i före detta Kuggomskolan.

– I höst ordnas gemensamma digitala studentskrivningar för de svensk- och finskspråkiga abiturienterna i Myllyharjun lukios gymnastiksal. Men eftersom den renoveras just nu kunde onsdagens övning inte ordnas där. Så vi får sätta in en extra repetition på hösten före skrivningarna börjar.

Annorlunda övervakning

Borgå Gymnasiums rektor Monica Johansson säger att onsdagens övning kändes mycket nyttig. I den deltog 34 tvåor som läst tyska eller geografi.

– Studentexamensnämnden har kallat övningen för en generalrepetition både för elever och lärare. Vi kunde konstatera att själva nätverket fungerar fint men att en del elever behövde hjälp med sina datorer. Det handlade om småsaker men det verkar behövas mer övning.

Vi kunde konstatera att själva nätverket fungerar fint men att en del elever behövde hjälp med sina datorer.

Den digitala studentexamen medför förändringar även i provövervakarnas arbete.

– Hittills har ju övervakarna främst kollat att ingen av provdeltagarna spionerar på grannen men nu ska vi också ha öga på vad de har på sina skärmar. Den digitala provskrivningsmiljön ska blockera alla otillåtna "hjälpmedel" men övervakning behövs alltid.

[facts index=1

Johansson tar också fasta på en intressant men sällan omtalad aspekt av de digitala studentskrivningarna. För de enskilda skolorna kan förändringen innebära både mer arbete och utgifter.

– Efter reformen räcker det inte med att man bär stolar och bord till skrivsalarna innan studentskrivningarna börjar. Man måste också ställa fram och installera en massa rätt så ömtålig teknisk utrusning som efter skrivningarna ska monteras ner igen och förvaras till nästa gång. Det här hör inte till lärarnas arbetsområde så den tekniska personalen måste köpas in. Vi har bra samarbete med flera aktörer men deras tjänster har ju ett pris. Och i dessa tider verkar det som om ingenting ska få kosta något i skolvärlden.

Mer läsning