Diakonin ser barnfamiljernas nöd

VIKTIGA REDSKAP. En laptop och skolböcker är nödvändiga för dem som går i gymnasium. Bild: Kristoffer Åberg

För många familjer kan dyra skolböcker och datorer bli oöverkomliga utgiftsposter då barnen inleder andra stadiets studier. Domkyrkans diakoni ser att behoven hos ekonomiskt utsatta familjer ökar och vill hjälpa.

– Vi har i alla år sett hur våra kundfamiljer har svårt att betala för barnens hobby, för böcker i gymnasiet och arbetskläder i Inveon och vi har hjälpt till så mycket vi har kunnat, säger ledande diakoniarbetare Åsa Eriksson vid domkyrkoförsamlingen i Borgå.

– I år är det ändå första gången vi offentligt går ut med informationen att vi kan hjälpa i just de här fallen.

Diakoniarbetarna berättade om sina möjligheter att hjälpa familjer med barn och ungdomar i Domkyrkan på insidan, ett instick i Kyrkpressen i september.

– Vi fick genast respons, säger Eriksson.

Viktigt med hobby

Diakoniarbetarna kommer i kontakt med många åldersgrupper, och ser att just barnfamiljer med dålig ekonomi är i en speciellt utsatt situation i dag.

– Vardagens i många barnfamiljer är tung och slitsam, säger Eriksson. I synnerhet i barnfamiljer med bara en förälder, som har en låg lön.

– Vi vill lyfta upp den här gruppens behov. Vi vet hur dyrt det blir med växande barn och allt dyrare matkostnader. Familjerna kommer i kläm.

– Lönen räcker inte till allt som barnen skulle behöva.

Många hobbyer kostar och där går diakonin in och stöder vid behov.

– Det är viktigt att barn och unga har en hobby, säger Eriksson. Speciellt om stämningen hemma är tryckt och orolig är det en lättnad för barnet att ha en hobby som erbjuder en fristad, och något helt eget att koncentrera sig på. Barn i familjer med ekonomiska problem får ofta ta ett alltför stort ansvar, de behöver få komma bort för en stund.

Ger utdelning

Ekonomisk utsatthet går ofta i arv.

– Därför är det så viktigt att kunna stöda de ungas utbildning, säger Eriksson. Utbildning är det bästa sättet att förhindra utslagning.

– Vi vet att satsningar på barn och unga ger utdelning senare i livet. Det är viktigt att de unga mår bra och inte känner sig som en belastning.

Eriksson poängterar att församlingen inte har stora resurser, och därför har man tidigare hjälpt barnfamiljer mer i det tysta.

– Att vi nu går ut och lyfter fram de fattiga familjerna och vill vara mer lyhörda för deras behov betyder inte att det går ut över de andra grupperna som vi ömmar för, till exempel de fattiga pensionärerna, säger Eriksson.

Helsingfors betalar

Dyra skolmaterial i gymnasier och vid yrkesutbildning kan leda till att en del unga inte kan utbilda sig vidare efter grundskolan.

Därför har man på riksnivå, det vill säga inom Kultur- och undervisningsministeriet inlett en utredning om gratis skolmaterial också för andra stadiets studier.

Helsingforsfullmäktige väntade inte på beslut på riksplan utan röstade för en vecka sedan för gratis skolmaterial också på andra stadiet för alla Helsingforsunga. Enligt beslutet ska man redan hösten 2019 vidta de första åtgärderna som leder fram till gratis läroböcker, andra läromedel och arbetsredskap och -material på andra stadiet.