Club Strategi i ett nötskal

Tre kvällar, tre föreläsare, tre workshoppar. Tidningen Östnyland, Borgå folkakademi och Borgå stad bjuder in till framtidsdiskussion på Akan.

BEPRÖVAT KONCEPT. Club Strategi följer Club Faktas modell. Bilden är från första faktakvällen, som blev en succé. Då var bland annat Yles korrespondent Kerstin Kronvall gäst.
Tora Mattheiszen
19.01.2018 07:33 UPPDATERAD 19.01.2018 10:13
Se hit speciellt alla ungdomar, invandrare, återflyttare, företagare och bybor i glesbygden, men också alla andra intresserade stadsbor. Nu har ni en gyllene chans att vara med om att bygga drömmarnas Borgå 2030. Club Strategi är en del av stadens strategiprocess, som nu genomförs på ett nytt och annorlunda sätt.

Skriv upp

Anteckna tre torsdagskvällar, 1.2, 15.2 och 1.3 klockan 18.30 – 21, i kalendern. Första kvällen inleder framtidsforskaren Roope Mokka från Demos Helsinki med hur man tänker framtiden och deltagarna får välja vilken workshop de vill vara med i. Till buds finns gruppen Företagsamhet, som leds av Sebastian Slotte, han är HR-chef vid teknologiföretaget Danfoss, gruppen Livsmiljö, som leds av Annika Häggblom vid konsultföretaget Learning Miles och gruppen Mångkultur, där utbildnings- och tidigare invandringskoordinator Liselott Sundbäck håller i trådarna.
Målet är att deltagarna alla tre kvällar håller sig till samma workshop, men man får också byta. Det är också okay att vara med färre kvällar än tre.
Andra kvällen inleder riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) från Vasaregionen och temat är hur man tänker en livskraftig region.
Tredje kvällen är det dags för universitetslektorn i nationalekonomi Lina Bjerke från Jönköpings universitet att inspirera åhörarna. Hon talar om attraktiva platser.
Föreläsarna har valts med omsorg, man vill engagera personer som bevisligen har förmåga att visionera fritt och som arbetat med framtidsforskning på olika sätt. Att de inte bor i Borgå kan också vara en fördel, de är inte låsta av traditionellt lokaltänkande.

Fokusområdena

I workshoppen om företagsamhet pratar deltagarna bland annat om vilka tjänster och funktioner de önskar att företag ska erbjuda. I livsmiljögruppen försöker man beskriva ordet trivsel och fundera ut vad som kan göra Borgå attraktivt. Gruppen kring mångkultur fokuserar främst på den arbetsrelaterade invandringen. Hur kan Borgå bli och upplevas som en internationellt agerande region?
Club Strategi följer redan etablerade Club Faktas koncept, man har lagt till workshopparna. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp den 1 februari klockan 17.30. Borgå folkakademin ligger vid Runebergsgatan 16 och det finns närmare skyltning på gården.
ÖN publicerar personintervjuer med förläsarna inför respektive Borgåbesök.

ANDRA LÄSER