Hysteriskt eller vettigt om smittfara?

En del upplever medierna som sensationshungriga och myndigheterna som hysteriska när man går ut och informerar om, som i det här fallet, mässlingssmittan.

Syster Agneta var skolsköterska, och flera årtionden senare kom hon ännu ihåg tidigare elever. Skolsköterskans standardfråga när man stötte på henne på stan var: Du har väl koll på dina vaccinationer?
ANDRA LÄSER