Färre parkeringsplatser runt torget inte ett alternativ

En del av medlemmarna i stadsutvecklingsnämnden anser att antalet parkeringsplatser på gatorna runt torget bör hållas på nuvarande nivå.

FÄRRE P-PLATSER. För att torgområdet ska bli attraktivt måste biltrafiken på gatorna runt torget begränsas.
Samlingspartiets Jarmo Grönman och Camilla Antas, SFP:s Pehr Sveholm och Centerns Ritva Kilpirinne lämnade in protokollsanteckning till den parkeringsutredning som nämnden behandlade i tisdags.
– Förverkligande av detaljplanen får inte leda till att parkeringsplatserna invid gatorna tas bort från Fredsgatan, Biskopsgatan och Stadshusgatan innan man har försäkrat sig om att den underjordiska parkeringsanläggningen i kvarter 23 förverkligas, sägs det i anteckningen.
Tanken är torget ska utvecklas så att det blir mer lockande och mångsidigare än i dag. För att torgområdet ska bli attraktivt måste också biltrafiken på gatorna runt torget begränsas.
Staden har låtit inventera användningen av parkeringsplatserna i centrum. Inventeringen gjordes i september, en tisdag klockan 12 och en lördag klockan 12.30. Det visade sig att endast 500 av centrums 1 000 parkeringsplatser var i användning vid beräkningstidpunkten.

Åttio försvinner

Staden uppskattar att ungefär 80 parkeringsplatser försvinner när torget och det närliggande gatuområdet utvecklas. På dessa 80 platser fanns det 40 (tisdagen) och 52 (lördagen) parkerade fordon.
Stadens trafikingenjör konstaterar att färre parkeringsplatser i centrum inte torde förorsaka problem eftersom det finns många alternativa parkeringsplatser i närheten av torget. En nackdel är att stadens parkeringsintäkter kan minska ifall bilisterna i stället ställer bilen på privata parkeringsplatser.
Trafikingenjören påpekar att parkeringsplatserna för tillfället är utspridda. Parkeringen kunde bli effektivare genom bättre skyltning och information. På det sättet kunde man redan i förväg informera om hur fullt ett parkeringsområde är.
Stadsutvecklingsnämnden antecknade parkeringsutredningen för kännedom.