Förslag: Borgå stads personal ska belönas med ett motivationstillägg på 200 euro eller med motions- och kultursedlar

Stadsstyrelsen behandlar belöning av stadens personal vid sitt nästa möte den 27 mars. Förslaget är att stadens anställda ska belönas med antingen ett motivationstillägg på 200 euro eller med motions- och kultursedlar värda 200 euro.

Borgå stads personal kan igen få en extra belöning.
22.03.2023 12:16
Belöningen skulle gälla alla stadens anställda som har jobbat minst en månad i en eller flera perioder under 2022, och som fortfarande är anställda i slutet av mars 2023.
– Borgå stad vill belöna sina anställda för deras värdefulla arbetsinsats, det goda teamarbetet och engagemanget, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.
Staden har cirka 2 400 anställda. Om alla anställda väljer motions- och kultursedlar för 200 euro, är stadens kostnader 480 000 euro. Om alla anställda väljer motivationstillägg på 200 euro, blir kostnaderna cirka 675 000 euro.
– Staden hade en motsvarande belöningsform också för ett år sedan och man fick mycket positiv respons på den, säger personaldirektör Anu Kalliosaari i pressmeddelandet.
Stadsstyrelsen behandlar förslaget den 27 mars.

ANDRA LÄSER