Kvabas framtid: tillbyggnad för förskolan och en bättre inlärningsmiljö

En helhetslösning i två delar presenteras för nämnden för växande och lärande i Borgå. Behovsutredningen visar att  Kvarnbackens skola behöver fungerande lokaler för 18 undervisningsgrupper och för tre förskolegrupper.

Kvarnbackens skola måste byggas till för att man ska få plats för tre förskolegrupper och för elevvården.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
21.03.2023 15:20
Enligt behovsutredningen är det nu mest brådskande att bygga tilläggslokaler för förskoleundervisningen, lokaler som ligger i närheten av ettornas och tvåornas klassrum.
Lösningen är en tillbyggnad.
– Tillbyggnaden ska placeras mot bollplanen, till vänster om gymnastiksalen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson. Den ska vara förenad med den gamla skolbyggnaden med en korridor så att man lätt kan förflytta sig mellan förskolan och ettan och tvåan.

    ANDRA LÄSER