Det var kärlek vid första ögonkastet när Saima såg sin cello – 15-åringen gör sin praktik på Helsingfors stadsorkester

Saima Malmivaara, 15 år, säger att inget är så tungt och inget är så belönande som att musicera. Då Saima nästa år börjar gymnasiet ska hon gå vuxenlinjen på kvällstid för att hinna spela tillräckligt dagstid. Bild: Fredrika Lindell

15 år gamla Saima Malmivaara får Aktiastiftelsens ungdomskonststipendium. Hela summan kommer att gå till finansierande av hennes käraste ägodel - en nästan 200 år gammal cello från Paris.

Sedan Saima Malmivaara drog sina första stråkdrag som femåring på en cello vid Åbo konservatorium och musikskola, har hennes öde varit beseglat. Hon valde cellon och cellon valde henne. Som dotter til...