Det ser illa ut för konst i pumphuset

NEDGÅNGET. Pumphuset i Ådalen i Sibbo är i så dåligt skick att det inte alls får användas.Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Tidningen Sipoon Sanomat skriver att det skulle kosta över 200 000 euro att bygga om det gamla pumphuset i Nickby Ådal till ett galleri. Kommunen har reserverat 30 000 euro för ändamålet.

I oktober 2016 skrev tidningen Östnyland om tävlingen där både allmänheten och en jury fick säga sitt när det gällde att välja ut konstverk som skulle förverkligas i det nya bostadsområdet Ådalen i Nickby. Tävlingens tema var vatten och slutresultatet blev att två konstverk valdes ut för vidare utveckling. De var Vesa-Pekka Rannikkos Källan och Kaisa Salmis Konstpumphuset.

Sipoon Sanomat skriver att Källan ser ut att förverkligas, konstverket ska enligt de nuvarande planerna stå klart utanför Sibbohuset kring år 2021. För Konstpumphuset ser framtiden ändå dystrare ut. Det har visat sig att pumphuset är i så dåligt skick att det försatts i användningsförbud. Att reparera byggnaden skulle enligt uppskattningarna kosta över 200 000 euro medan kommunen reserverat endast 30 000 euro för projektet. Sipoon sanomat skriver att kommunen förhandlar med konstnären om alternativa sätt att förverkliga konstverket.