Det ser illa ut för konst i pumphuset

NEDGÅNGET. Pumphuset i Ådalen i Sibbo är i så dåligt skick att det inte alls får användas.Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Tidningen Sipoon Sanomat skriver att det skulle kosta över 200 000 euro att bygga om det gamla pumphuset i Nickby Ådal till ett galleri. Kommunen har reserverat 30 000 euro för ändamålet.