Det rör på sig i Trålhamnen

PLANER PÅ LAGER. Både Pokela Oy Iso Omena och Semilax ska bygga lagerbyggnader i Trålhamnen. Bild: Kristoffer Åberg

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Lovisa att förorda att staden säljer sammanlagt 7 700 kvadratmeter outbruten mark i Trålhamnen till företaget Pokela Oy Iso Omena. Under samma möte beslöt man också att utarrendera ett 1 309 kvadratmeter stort tilläggsområde till WD Steelworks som redan har verksamhet i Trålhamnen.

Pokela Oy Iso Omena driver bland annat två butiker i köpcentret Iso Omena i Esbo, en Citymarket-affär och en K-Market. Vd Toni Pokela, som är född i Lovisa, säger att han till att börja med vill bygga en lagerhall i Trålhamnen.

– Jag har nog en del planer för framtiden också, men det är inte läge att tala om dem ännu, säger han.

Pokela säger att han först utredde möjligheterna att bygga hallen i någon av huvudstadsregionens kranskommuner men att det var flera faktorer som väckte hans intresse för Lovisa.

– Samarbetet med staden har löpt smidigt men visst spelade hembygdskärleken också in.

Sitt första anbud lämnade han in i mitten av oktober, men då gällde det ännu ett område på sammanlagt 2 400 kvadratmeter.

– Redan från början hade jag hoppats på ett större område och under processens gång visade det sig vara möjligt.

Helheten företaget nu vill köpa består av tre angränsande områden med en sammanlagd areal på ungefär 7 700 kvadratmeter. Två av områdena ska enligt planerna säljas som tomter och de ligger på ett kvartersområde för bostads- och arbetsplatsbyggnader. Det tredje området är ett tilläggsområde som i den nuvarande detaljplanen är en del av ett grönområde. Staden bereder ändå en detaljplaneändring med syftet att ändra användningsändamålet för den del av grönområdet som köpet omfattar så att det kan användas för industribruk. Bara detaljplanen tillåter det kommer tilläggsområdet att fogas till den angränsande tomten.

Slutligen är det stadsfullmäktige som avgör om markaaffären blir av, men enligt stadsstyrelsens förslag ska Lovisa sälja helheten för totalt 92 400 euro. Då blir priset per kvadratmeter 12 euro.

– Bara fullmäktige ger sitt godkännande hoppas vi att kunna börja bygga så fort som möjligt, planer och ritningar finns redan, säger Pokela.

Utarrendering

Under samma möte tog stadsstyrelsen också beslut om att arrendera ett tilläggsområde på 1 309 kvadratmeter till metallföretaget WD Steelworks. Staden håller på med att göra upp en tomtindelning för Trålhamnen men WD Steelworks har ansökt om att redan nu få tillgång till en tomt enligt den kommande tomtindelningen. Därför ingår staden och företaget nu ett arrendeavtal när det gäller tilläggsområdet i väntan på att tomtindelningen är klar och tomten kan säljas. Årsarrendet blir 850,85 euro men det är bundet till ett levnadskostnadsindex. Arrendeperioden löper mellan den 1 februari nästa år och den 31 december 2044.

Under stadsfullmäktiges möte förra onsdagen slog man också fast en markaffär i Trålhamnen. Fiskföretaget Semilax fick köpa ett outbrutet område på 2 319 kvadratmeter för 23 190 euro. Företaget har för avsikt att uppföra en lagerbyggnad på området.

Mer läsning