Det prasslas friskt på Postbacken

HELFESTLIGA. Kim Gustafsson (t.h.) som kåta minister Krook och Katarina Stolt som ministerns fru bildar en suveränt komisk duo i Postbackenpjäsen Hotelliggaren.Bild: Petra Lind

Teatergänget på Postbacken ligger verkligen i för att få publiken att vrida sig av skratt i sommar. Så heter årets pjäs också Hotelliggaren, en fullblodsfars av den högre skolan.