Det omtalade husbygget på Teboiltomten rycker vidare – men politikerna vill ha alternativ

Det planerade bygget har stött på både kritik och beröm. Bild: Studio Puisto Arkkitehdit Oy

Flervåningshuset i Borgå centrum har nu nått den första milstolpen.

De första stegen i ett nybygge i Borgå centrum blev avklarade på tisdagen. Huset – som ska byggas vid den vita funkisbyggnaden vid Mannerheimgatan – ligger delvis på stadens mark, delvis på Teboil Oy:s mark.

Företaget vill ändra på detaljplanen för området för att i stället bygga bostadshus på marken. Planerna har väckt en del känslor bland Borgåbor på sociala medier – däribland kring att det vita funkishuset som varit en mack och på senare år en cykelbutik döljs bakom de planerade byggnaderna. Också höjden på byggnaderna har, som i fallet med Energitomten, fått kritik.

Å andra sidan har ritningarna också fått beröm.

Markägarens mål är att ändra användningsändamålet för tomten till boende med möjlighet till affärslokaler, och planläggningen omfattar också stadens tomt som ligger norrut och som nu är en parkeringsplats.

Enligt den allmänna planen placeras det på tomten ett flervåningshus med 5 till 6 våningar och en affärslokal i stenfoten. Den gamla bensinmacken blir parkeringshus och lager. Huset placeras vid Mannerheimgatan och Brunnsgatan och bildar ett enhetligt hörn i kvarteret.

På tisdagskvällen gav stadsutvecklingsnämnden grönt ljus för avtalet att inleda detaljplaneändringen med Teboil, även om politikerna inte svalde planen som sådan. Seppo Ijäs, Silja Metsola och Jarmo Grönman lämnade en protokollsanteckning om att lägga fram och till beslutsfattande två olika utkast gällande Teboilbyggnaden: Ett där Teboilbyggnaden syns från Mannerheimgatan och ett där byggnaden inte syns.

Mika Varpio lämnade en protokollsanteckning om att i detaljplanen beakta funkisbyggnaden Teboil samt att relatera byggnadernas våningstal i förhållande till byggnaderna närheten.

Stadsplaneringschef Dan Mollgren har noterat allmänhetens intresse, och han påpekar att planeringen bara är i början.

– Det är superfint att folk är intresserade. Det är precis det som vi i stadsplaneringen efterlyser, att saken intresserar så många som möjligt.

Han påpekar också att planerna för den vita funkisbyggnaden (som för övrigt inte är skyddad) är intressanta.

– De byggnadshistoriska utredningarna visar att värdet ligger i användningsändamålet varit detsamma från början, alltså en mack. Det är det intressanta. I framtiden skulle det bli ett parkeringshus för invånarna. Det är en spännande tolkning av den historiska utredningen.

ÖN publicerar ett längre reportage om planerna senare i veckan.