Det oändliga universumet fascinerar i Gumbostrand

KOMBINATION. Glaskonstnären Maija Hepo-aho kombinerar glas med olika material i sina verk. Bild:

I slutet av året fokuserar konstcentret Gumbostrand Konst & Form på det oändliga universumet och funderar på myt i förhållande med naturen bland annat genom glaskonst och fotografi. Det är byns egen Caj Bremer som ställer ut nytagna motiv.

Kosmos heter fotografnestorn Caj Bremers bidrag till årets sista utställningshelhet på Gumbostrand Konst & Form. Astronomi har fascinerat och intresserat Bremer sedan tonåren, och i den aktuella serien kombinerar han sitt kosmiska intresse med sin kärlek till naturen.

Fotografierna som bildar helheten Kosmos har blivit till i Sibbo skärgård och i ruta efter ruta studerar Caj Bremer sol- och månljus. Solen stiger på morgonen och lägger sig på kvällen, men naturen upprepar sig aldrig färgmässigt.

Mästerglasblåsaren Kari Alakoski rör sig också i universum. Kuvia universumista heter hans fantasiplaneter i glas, som inspirerats av exoplaneter. Som teknik har Alakoski anpassat överfångsteknik, där delvis parallella och överlappade färger har reagerat med varandra och bildat ett spännande ytmönster.

Glas och kristall

Även för Marja Hepo-Aho ligger utgångspunkten i glas, men i helheten Herkkä tasapaino kombinerar hon även andra material för att skapa sina verk. Glaset får sällskap av sten, ben och trä: hon experimenterar och kombinerar material med traditionell glasblåsning. Glaskonstnären och glasblåsaren Hepo-ahos verk knyter an till naturens närvaro i människan och till myter i relation till naturen.

The life behind the chandelier heter å sin sida Rosa Helins del av Gumbostrand-utställningen. Helins verk fokuserar på kronarmaturens estetik och ponerar kristallkronans väg från dekorativt element i överklasshemmen till en modernare placering – kristallarmaturer i badrum är ingen ovanlighet. I sina porträttliknande målningar skapar Rosa Helin referenser till det förflutna.

Månadens unga konstnär Suvi Kari bjuder år sin sida på en djupdykning i florans och faunans estetik. I sina verk undersöker hon också kraften, älskvärdheten och lekfullheten i naturen och djuren.

I december har Gumbostrand Konst & Form längre öppethållningstider och konstcentret kan fram till den 22 december besökas onsdagar 11–17, torsdagar 11–20, fredagar och lördagar 11–17 och söndagar 11–16, nytt med kvällsöppet på torsdagar.

Den aktuella utställningshelheten kan ses fram till den 12 januari 2020.

Mer läsning