Det nya daghemmet i Nickby fick ett namn

Det nya daghemmet som hålller på uppstå i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärta.

Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte på onsdagen. Namnet valdes bland förslag som kom i samband med en namntävling som lockade 63 namnförslag av 50 personer.

Namnkommittén ansåg att Daghemmet Lillhjärtat var det bästa förslaget (på finska Päiväkoti Pikkusydän). Det nya daghemmet byggs vid skolcentret Nickby Hjärta och blir färdigt hösten 2019.

De personer som lämnade in det vinnande namnförslaget belönas med Sibboprodukter. Vinnarna kontaktas personligen.

Mer läsning