Det kan bli aktuellt med en tredje coronaspruta

Det behövs antagligen fler än två vaccindoser mot covid-19, tror experterna. Bild: Mario Tama/Lehtikuva/AFP

En tredje vaccindos kan bli aktuell för seniorer eller personer med sjukdomar som försämrar immunförsvaret. Nya virusvarianter kan också kräva uppdaterade vaccin.

Den nationella expertgruppen för vaccinfrågor (KRAR) uppmanade i slutet av juni myndigheterna att börja förberedelserna för en eventuell tredje vaccindos.

– Det är fortfarande öppet vem som ska få vaccindosen och med vilken tidtabell, säger Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Än så länge har myndigheterna väldigt lite data att använda sig av, eftersom vaccinationerna började för bara ett halvår sedan. Det är alltså oklart hur länge immuniteten mot covid-19 håller.

– Bland de som har insjuknat kan immuniteten räcka så länge som 12 månader. Skyddet ligger i relation till hur allvarligt man insjuknat – ju allvarligare, desto längre skydd.

Hur sannolikt är det att Finland börjar vaccinera personer med en tredje dos?

– Storbritannien har åtminstone gått in för det. Det beror på om mängden antikroppar minskar kraftigt bland seniorer eller personer med sjukdomar som försvagar immunförsvaret.

Britter som hör till riskgrupper kan få en tredje vaccindos redan i september, rapporterar BBC.

Med vilken tidtabell kan vaccinationerna i Finland börja?

– Det vet vi inte ännu. Storbritannien förbereder sig för att ge en tredje dos i samband med vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Men det är en fråga som måste diskuteras.

Enligt Nohynek är det svårt att fatta beslut då det ännu inte finns data att förlita sig på.

– Vi har inte alla svar, men vi måste göra förberedelser.

Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att det ännu inte finns tillförlitliga data om hur länge vaccinskyddet räcker, men att förberedelserna för en eventuell tredje dos måste göras. Bild: Mara Leppä

"Viruset försvinner inte"

Två doser coronavaccin ger ett bra skydd mot att insjukna allvarligt, men immuniteten avtar med tiden, säger Ilkka Julkunen, professor i biomedicin vid Åbo universitet. Enligt Julkunen behövs det troligtvis fler än två doser.

– Dessutom uppstår det nya varianter då viruset muterar. Det ursprungliga vaccinet ger inte nödvändigtvis lika bra skydd mot dem, säger Julkunen.

Enligt Julkunen kommer delar av jordens befolkning antagligen inte att få vaccinet, och därför kommer viruset knappast att försvinna.

– Inga luftvägsinfektioner har utrotats fullständigt. Till exempel influensan återkommer årligen.

Behövs det helt nya vacciner för nya varianter?

– I praktiken är det frågan om så gott som samma vaccin.

Då ett vaccin redan har fått försäljningstillstånd av Europeiska läkemedelsverket så går det troligtvis att använda samma licens för ett vaccin där endast virusproteinet byts ut. Testfasen är inte heller lika omfattande om det endast gäller små ändringar.

– Att uppdatera virusstammen i vaccinet är egentligen en ganska enkel process.

Läkemedelsbolagen uppskattar själva att immuniteten räcker i 9 månader, men det är för tidigt att se hur länge immuniteten håller i praktiken.

– Det finns stora skillnader mellan individer.

Julkunen säger att en eventuell tredje dos beror på bland annat det epidemiologiska läget i Finland och i världen.

– Om immuniteten sjunker från 95 procent till exempelvis 80 procent så kan det vara en poäng med en tredje dos.

Julkunen tror att en tredje dos kan bli aktuell 1–2 år efter den första dosen.

– Det kommande halvåret får vi forskningsresultat som kan ge en fingervisning om när det lönar sig att ge en eventuell tredje dos.