Det här gäller i Finland från och med i dag: reserestriktioner återinförs och snart möjligt med kortare karantän

I dag träder statsrådets nya reserestriktioner i kraft. Bild: Sebastian Backman/SPT

Från och med i dag kan man resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn.

I dag träder statsrådets nya reserestriktioner i kraft. Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Island, Norge, Sverige, Tyskland, Slovakien och Estland samt för invånare i Georgien, Kanada och Tunisien som reser från sitt hemland till Finland.

Från och med i dag kan man resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn. Den dagliga trafiken är fortfarande möjlig mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge.

Att restriktioner införs betyder att man inte längre får göra fritidsresor till Finland från landet i fråga. Då tillåts endast resor tillbaka till Finland, transittrafik, arbetsresor eller resor på grund av andra nödvändiga skäl.

Dessutom rekommenderas karantän och testning för dem som anländer till Finland. Från och med den 1 oktober kan den som önskar förkorta karantänen genom två frivilliga coronatest på eget initiativ.

Att inreserestriktioner avvecklas innebär det att man kan göra en semesterresa till Finland. Resenären behöver inte hålla sig i karantän på eget initiativ eller genomgå ett coronatest.

Landsförteckningen uppdateras varje torsdag utgående ifrån Institutet för hälsa och välfärds bedömning.

Mer läsning