Det handlar om vilja

Det upphör inte att förvåna hur nonchalant inställningen mot svenskspråkiga ofta är i en så tvåspråkig stad som Borgå. Myndigheter kan inte slira med sitt ansvar att informera jämlikt på båda språken,...