Det handlar om par veckan lång

PAR OM PAR. Det handlar om relationer under hela nästa vecka. Borgånejdens familjerådgivning satsar bland annat på popup-terapi och relationsorientering i skogsmiljö. Bild: Mostphotos

Borgånejdens familjerådgivning satsas på en veckolång giv där parförhållandet står i fokus. Med start på måndag handlar det om par på olika sätt hela veckan ut.

Den veckolånga satsningen är ett led i den nationella relationsveckan som ordnas den 13–19 november och i Borgå har man valt att satsa på en serie evenemang som syftar till att lyfta fram nära relationer som en central byggsten i vårt samhälle.

Parförhållandet, kvaliteten på det eller avsaknaden av det, beskriver familjerådgivarna på Borgånejdens familjerådgivning som "den vackraste och den smärtsammaste upplevelsen en människa kan ha". Med ett parförhållande kommer drömmar och glädje men också problem och ibland till och med rädslor. För att tackla dem behövs växelverkan mellan parterna, verktyg för att man ska förstå varandra bättre.

Starten går med evenemanget Ilta rakkaudelle, en kväll för kärlek, som ordnas fredagen den 10 november på restaurang L'amour. Starten går klockan 18 och det går bra att delta ensam eller i sällskap med sin partner, barnvakt finns också på plats. Storyteatern Edenin Kaiku framför deltagarnas berättelser om kärlek. Kvällen går på finska, anmälningar tas emot av minna.tuominen@evl.fi.

Familjerådgivningscentralen, som till vardags håller till i Brobacksstugan nedanför kyrkan, ordnar popup-kafé och "parhförhållandepauser" i restaurangmiljö under fyra tillfällen. På restaurang Gabriel 1763 ordnas det relationsfokuserade träffar på tisdag och torsdag, 14 och 16.11 klockan 11.30–13 och på restaurang L'amour på måndag och onsdag, 13 och 16.11, också det klockan 11.30–13.

På plats finns vid lunchtid finns terapeuter som man kan ventilera frågor kring parförhållanden med, man kan ställa frågor, få tips och mera information om familjerådgivningscentralens verksamhet. Popup-terapin, som man kanske kan kalla det, serveras som dessert.

Under hela relationsveckan satsas det också kärleksfull motion. Längs med motionsslingan på Jonasbacken finns affischer utplacerade som hjälper en att utforska och förstärka det egna parförhållandet. Frågorna och svaren kommer att publiceras på Borgånejdens familjerådgivnings Facebooksidor.