Det handlar om landskap på Pesula

TEMPERA. Riikka Wesamaas utställning i det gamla tvätteriet i Östanåparken har landskapet som utgångspunkt. Bild:

Landskapet är utgångspunkten för Helsingforsbaserade bildkonstnärens Riikka Wesamaas observationer.

I november ställer hon ut på Pesula Galleria i Nickby och visar upp målningar, teckningar och en samling som Riikka Wesamaa kallar för sin vandringsbok.

Närvaro, det oförklarliga, naturkontakt, längtan och igenkännande är centrala känslor som påverkar hennes arbeten, och i sina motiv tolkar hon också samhörighet.

– Det intressanta i målningen är hur man kan se på och från den. Till exempel kan man se in i stillheten inom en, men även i landskapet kan man vandra på det sättet, genom att se inåt, säger Wesamaa i ett pressmeddelande.

Riikka Wesamaas huvudsakliga teknik är temperamålning, men hon använder sig också av oljefärger och gör teckningar. Hon har tidigare ställt ut på separatutställningar i Helsingfors och på andra håll i Finland samt på flertalet grupp- och separatutställningar utomlands.

Pesula Galleria är ett icke vinstdrivande, konstnärslett och mångkonstnärligt konstgalleri som finns i det gamla tvätteriet på det tidigare sjukhusområdet i Nickby. Galleriet är öppet onsdag-fredag klockan 16–20, lördag-söndag klockan 12–16.

Riikka Wesamaas utställning på Pesula Galleria, Artborg i Sibbo, pågår den 6–24 november.