Det gemensamma hemmet firades stort

HÖGKLASSIGT. Borgå kammarkör fick ovationer för Misa Criolla. Bild: Maj-Louise Wilkman

För drygt åttio år sedan fattade gemensamma kyrkofullmäktige ett viktigt beslut. Man frångick tanken på en ny kyrka i centrum och byggde i stället ett församlingshem.

Åttio år senare har domkyrkoförsamlingen all anledning att applådera beslutet.

– Utan församlingshemmet hade det varit omöjligt för församlingen att upprätthålla all den verksamhet vi har i dag, sade Gunvor Flykt som festtalade när Svenska församlingshemmet firade sitt åttioårsjubileum i lördags.

Den finska församlingen hade bildats 1933 och på både svenskt och finskt håll var med överens om behovet av ett församlingshem. När det dessutom fanns medel i församlingens hushyresmedelsfond hade de förtroendevalda inga problem att omfatta idén som ursprungligen lades fram av kyrkoherde Storgårds.

Våren 1935 vidtalades professor Lars Sonck att göra upp en skiss över ett stenhus på Runebergsgatan 24 och redan i oktober kunde gemensamma kyrkofullmäktige fatta beslutet om att bygga.

– Det var mycket bra att hemmet byggdes före kriget. Kyrkan skadades i bombningarna och all kyrklig verksamhet flyttades till församlingshemmet.

Gemenskap

Församlingshemmet invigdes den 25 oktober 1936.

– Dagen var lite ruskig, ute hade det börjat skymma. Klockan var tre på eftermiddagen. Salen var klickfull, det doftade av liljor och krysantemer. Salen var prydd med lagerkransar och palmer, stämningen var varm. Så här beskrev Borgåbladet invigningsfesten, berättade Fred Wilén som tillsammans med Gun Geisor var konferencierer under åttioårsfesten.

Mycket av det Borgåbladet skrev då passade in på lördagens fest. Liljor och krysantemer saknades, men stämningen var varm och salen var smockfull.

Församlingshemmet har i dag många funktioner. Kvällens andra festtalare Catharina von Schoultz tog fasta vid en av dem.

– Jag lärde känna församlingshemmet för ungefär tio år sedan när jag som nyinflyttad i staden letade efter en kör att sjunga med i. Valet föll på Borgå kammarkör som övar på församlingshemmet. En kör är ett fint sätt att lära känna andra. Jag blev del av en gemenskap.

Etiskt ledarskap

Hon sade att behovet höra till en gemenskap inte bara begränsar sig till kyrkan utan är särskilt viktig för dem som varit tvungna att lämna sitt land och bege sig ut på en riskfylld färd till ett nytt land.

Hon sade att människor i nöd måste få hjälp.

– De som känner ansvar måste vara tydliga. Jag anser att vår statsledning har hållit sig undan och inte uppvisat det etiska ledarskap som nu är viktigt. Det är en lättnad för mig att våra biskopar och vår kyrka har visat mod och varit tydliga i sitt budskap.

Hon påpekade att först när man kan acceptera att alla är olika träder respekten in. Hon hoppades att de nyanlända har öppnat våra ögon.

– Det handlar trots allt om det vi alla drömmer om. Drömmen om att få leva i en god gemenskap med varandra och se våra barn växa upp glada och trygga.

Mer läsning