Det går bra för Borgå – men inte så bra som det ser ut

Bild: ARKIV/ Kristoffer Åberg

Vid en första anblick ser Borgå stads ekonomi bra ut, men skenet bedrar. Samfundsskatterna har varit extremt stora under några år och det har täckt andra minus. Fullmäktiges ordförande Mikaela Nylander konstaterar ändå att det går bättre för Borgå än för många andra kommuner.

Efter flera omröstningar klubbade stadsfullmäktige i Borgå igenom budgeten för nästa år och ekonomiplanen för de följande tre åren. Fullmäktiges ordförande Mikaela Nylander, SFP, beskriver årets budge...