Det går att simma i Lovisaviken

Miljöhälsovården meddelar att resultaten från de senaste vattenproven från Lovisaviken är sådana, att det igen är fritt fram att ta sig ett dopp i Lovisaviken.

Efter ett avloppsvattenutsläpp från en pumpstation i Valkom den 12 augusti har miljöhälsovården i Borgå kolat vattenkvaliteten vid vikens badstränder regelbundet. Nu visar de senaste resultaten alltså att läget är under kontroll. Mängden E.coli-bakterier och enterokocker var för låga för att mätas vid alla stränder.

Några oroväckande observationer som kunde vara kopplade till utsläppet har inte kommit in. Närings-, trafik- och miljöcentralens riskbedömning om hur en sådan mängd avloppsvatten som rann ut späds ut och sprids till stränderna är fortfarande under arbete. ÖN.

Mer läsning