Det första vaccinpartiet anländer till Sibbo på måndag

Sibbo väntar det första vaccinpartiet till vårdcentralen i Nickby på måndag och inleder coronavaccinationerna omedelbart. Först ut är social- och hälsovårdstjänsternas personal. Bild: Cata Portin

Coronavaccineringarna inleds i Sibbo i början av nästa vecka. Går allting planenligt anländer vaccinet till Sibbo på måndag varefter vaccinationerna kan inledas med omedelbar verkan.

Coronavaccineringarna inleds på vårdcentralen i början av nästa vecka, troligtvis på måndag efter att det första vaccinpartiet anlänt till Sibbo. Därefter börjar man genast vaccinera social- och hälsovårdstjänsternas personal och seniorer som bor på kommunens enheter för dygnet-runt-boende.

Personalen åker ut till boendena för att distribuera vaccinet.

– Vaccinet ska förvaras noggrant för att behålla dess hållbarhet, men det får ändå packas och transporteras i mindre partier än vad som först uppskattades. Vaccineringen av vår personal och boende i boendeserviceenheterna går smidigare när det är möjligt att administrera vaccinen här i Sibbo, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

Det första vaccinpartiet som levereras till Sibbo är Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin, vars hållbarhet i kylskåpstemperatur är bara fem dygn. Vaccinet ger skydd först efter två injektioner. Den andra injektionen ges tidigast 21 dagar efter den första dosen, och Sibboborna får en vaccinationstid för den andra dosen i samband med den första injektionen.

Alla Sibbobor erbjuds vaccinet, men ingen tvingas att ta det. Förhoppningen är ändå att så många som möjligt låter sig vaccineras och är aktiva när de står i vaccineringstur.

– En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger bästa resultat i bekämpningen av coronasmittan, säger Kokko.

Vaccinationsordningen baserar sig på THL:s nationella strategi, och de första i Sibbo som vaccineras är vårdcentralens personal som löper risken för att bli exponerad för coronaviruset i sitt arbete. Samma gäller personalen och boende på kommunens boendeserviceenheter.

Veckan därpå hoppas man även kunna börja vaccinera även personal och boende i privata boendeserviceenheter i Sibbo.

Tidpunkten för vaccineringen av övriga kommuninvånargrupper och personal ska fortfarande preciseras. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland.

Kommunen informerar målgrupperna direkt om vaccinationerna via pressen och på kommunens webbplats.