Det första elektroniska provet avklarat

FÖRSTA ÖVER. Matilda Törnqvist blev den första eleven vid Borgå gymnasium att skriva ett studentexamensprov elektroniskt. Bild: Jannika Lindén

På måndagen skrev den första abiturienten vid Borgå gymnasium ett studentexamensprov elektroniskt. Det första elektroniska provet var provet i geografi och det var endast en elev som avlade provet.

Matilda Törnqvist blev den första eleven vid Borgå gymnasium som avlade ett prov för studentexamen elektroniskt.

– Jag tror att det gick bra. Det var det första realprovet jag skrev, så det är svårt att veta hurdana svar de vill ha, men det kändes bra, säger hon.

Törnqvist går tredje året i gymnasiet. Förutom geografi skriver hon proven i finska och engelska under hösten. I vår är det dags för resten av proven, och då siktar hon på att få den vita mössan.

– På våren när jag skriver samhällskunskap är det provet också elektroniskt, säger hon.

Starskottet för elektroniska examensprov i studentexamen gick för tre år sedan då arbetet med att digitalisera studentexamen började. Onsdagen den 21 september hålls det andra provet, i tyska, elektroniskt och fredagen den 30 september provet i filosofi.

– Det här är en stor sak för gymnasierna. Vi har tränat, både med alla de som skriver elektroniskt prov i höst och med lärarna. Nu är det på riktigt, säger rektor Monica Johansson på Borgå gymnasium

Det är en del nya rutiner att lära sig, men efter några gånger går det säkert lätt.

Nya rutiner

FAKTA

Elektronisk examen

Projektet Digabi startade 2013 som ett projekt att digitalisera studentproven.

Hösten 2016 skrivs de första elektroniska proven, i tyska, geografi och filosofi. Alla andra skrivs som förut.

På våren 2017 skrivs också proven i samhällskunskap, psykologi och franska digitalt.

Våren 2019 ska alla ämnen skrivas digitalt.

Det elektroniska provet utförs på en bärbar dator. Ett operativsystem körs in på datorn via ett USB-minne. Systemet ersätter datorns eget operativsystem medan provet pågår.

– Alla ska ha sin egen dator och ha förberett sig så att de vet hur den fungerar. Det finns också reservdatorer om något krånglar, säger Johansson.

Det finns naturligtvis en risk för tekniska bekymmer, men systemen har testats många gånger och allt har fungerat bra.

– Vi ska ha en katastrofövning ännu, för att vara beredda på alla eventualiteter.

Utrusning för de elektroniska proven riggas upp före det första provet. Efter att den sista av höstens skrivningar är avklarad packas utrustningen undan till nästa gång.

– Det är en del nya rutiner att lära sig, men efter några gånger går det säkert lätt, säger Johansson.

Endast Matilda Törnqvist valde att skriva geografi i höst, och i det elektroniska provet i tyska på onsdag deltar nio abiturienter. Ingen av eleverna vid Borgå gymnasium har anmält sig till provet i filosofi.

– Vid vårens skrivningar kommer det också att vara elektroniska prov i samhällskunskap, psykologi och franska. Då blir det säkert flera som skriver dem.

Höstens studentskrivningar inleddes måndagen den 12 september och pågår till början av oktober. I år har 36 026 personer anmält sig till något av proven under höstens skrivningar. Det är drygt 800 färre än i fjol.

Mer läsning