Det förgångnas genklang ljuder på Kaplansgården

TIDLÖST. Kliivian huone är ett exempel på Heli Kurunsaaris verk: där speglas det förgångna i nutiden. Bild: Kristoffer Åberg

I bildkonstnären Heli Kurunsaaris konst spelar det förgångna en central roll. Med det som varit som klangbotten närmar hon sig nutiden.

Genklang är det träffande namnet på Heli Kurunsaaris utställning på Galleri Gamla Kaplansgården. I sin bildkonst öppnar hon ett fönster mot tiden, och i det förgångna speglar hon sina tankar och känslor, tar tempen på nutiden.

Kurunsaari beskriver själv sin vinkling som en gammal byggnad som stått på samma plats i hundratals år: där har livet och människor strömmat in och ut eller kanske bara passerat förbi. Symtomatiskt nog arbetar den Helsingforsbaserade konstnären i en teknik som ger genklang mot gångna tider. Verken på Kaplansgården är skapade i träsnittsteknik med en platta, och kommer till som en följd av en lång arbetsprocess.

Heli Kurunsaari ställer ut träsnitt i färg på Galleri Gamla Kaplansgården.

Galleriet på Mellangatan 13 är öppet ti-sö 10-16, må stängt,

Den aktuella utställningen pågår till och med den 3 mars.

Till skillnad från riktigt gamla träsnitt arbetar Heli Kurunsaari i färg och motiven växer fram i åtskilliga färglager på varandra. Hon arbetar växelvis med att rista i fanerskivan och lägga på färg, och fortsätter tills bilden är klar och träskivan har täljts sönder. Varje färdig bild kräver mycket tid och eftertanke, och i överförd betydelse förses varje skikt med olika tankar.

TRÄSNITT. Heli Kurunsaaris verk i serien Genklang är skapade under de senaste åren. Kaukaa näkee paremmin är ett exempel på de tidlösa tongångarna i hennes konst. Bild: Kristoffer Åberg

Tidlös tematik

Ett centralt tema för Kurunsaaris konst är mänskligheten utifrån tankegången att varje människa hör till sin omgivning och omgärdas av dess historia. Via sina tidlöst tonande träsnitt begrundar hon på vad var och en av oss bär med sig från det förflutna, och framför allt vad vi förmedlad och överför till kommande generationer.

TIDLÖST. Kliivian huone är ett exempel på Heli Kurunsaaris verk: där speglas det förgångna i nutiden. Bild: Kristoffer Åberg

Heli Kurunsaari är född 1971 i Lappo men bor och arbetar i Helsingfors. Hon tog bildkonstnärsexamen vid konstinstitutet i Lahtis år 1996, och har även pedagogiska studier vid Konstindustriella högskolan magisterstudier i bildkonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors i bagaget.

Kurunsaari har deltagit i utställningar sedan år 1992, och hennes konstverk ingår i flera centrala offentliga konstsamlingar så som i Kiasmas, finska statens, Helsingfors konstmuseums och flera städers konstsamlingar. Kurunsaari hör till konstnärsgruppen Hyäryllistä tillsammans med Jouko Korkeasaari och Sari Koski-Vähälä.

Mer läsning