Det finns inga genvägar

Mycket arbete återstår på många håll för att äldreomsorgen som helhet ska uppfattas som trygg, human och vara av god kvalitet.

De uppenbara brister och den direkta vanvård som förekommer inom äldreomsorgen väcker bestörtning och ingen godkänner det som sker. Många upplever ångest och rädsla för att åldras, vilket är oacceptab...