Det finns en preliminär plan för skolhusen i öst

SANNÄS SKOLA. Om allt går som lokalitetsledningen planerar kan elever och personal vid Sannäs skola flytta in i delvis nya skollokaler om ett och ett halvt år. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Om man bara får bukt med kreosotlukten i skolorna i Sannäs och Illby kan lärare och elever återvända vid höstterminens början. Ett år senare kan nya skollokaler stå klara i Illby och efter julen 2021 kan Sannäs skola flytta in i delvis nytt.

Just nu är det största problemet i skolhusen i Sannäs och Illby i Borgås östra delar inte alltför höga halter av otillåtna ämnen, utan en lukt av kreosot, som miljöhälsovården kräver att stadens lokal...