"Det fanns romantik i luften"

I sommar firar Tolkis frivilliga brandkår och Dansholmen sitt 120-årsjubileum. Då den första festen ordnades vid Dansholmen 1898 fanns där knappt mer än en gräsmatta. Sedan dess har den frivilliga brandkåren utvecklat lokalen till en av ortens populäraste festplatser.

Klockan är lite över nio när ett av Tolkis FBK:s fordon rullar förbi porten till Dansholmen. Ett drygt halvt dussin medlemmar från Tolkis FBK:s veteranavdelning kliver ut ur bilen och påbörjar direkt sitt talkoarbete. Fönsterkarmar ska målas och bord och stolar inne i lokalen ska arrangeras om inför nästa evenemang.

– I princip samlas veteranavdelningen en gång i veckan för att jobba på Dansholmen. I praktiken blir det nog oftare, säger Börje Lindholm, veteranavdelningens ledare på Tolkis FBK.

Bredvid Lindholm sitter hedersordförande Hans Högström. Båda har varit medlemmar i den frivilliga brandkåren sedan sin ungdom.

– Jag var med då den nuvarande danspaviljongen byggdes 1959, säger Högström.

Minnen

Danserna på Dansholmen har förändrats totalt under årens lopp. På 60-talet anlände ytterst få deltagare parvis till danserna.

– Flickorna ställde upp på ena sidan dansgolvet och så gick vi och bjöd upp dem. Man kunde väl säga att det fanns en hel del romanitik i luften på den tiden, säger Högström.

Deltagarnas medelålder har också stigit sedan dess. Lindholm och Högström uppskattar att medelåldern på 60- och 70-talet var under 30 år medan den nu för tiden rör sig omkring 50 och uppåt. Antalet danser per sommar har också minskat rejält.

– Under 60-talets höjdpunkt kunde vi ha mellan 15 och 20 danser per sommar. I år har vi fyra, säger Högström.

Men allt var inte bättre förr. Det har också gått vilt till väga på Dansholmen. I slutet av 70-talet och i början av 80-talet urartade festerna ofta.

– Det kändes som om vi skulle ha behövt tio ordningsvakter per deltagare på den tiden, säger Lindholm.

Festarnas vilda beteende ledde till att man tog en några års paus från att ordna danser. Verksamheten fick ny fart då Dansholmen köptes upp av den frivilliga brandkåren i början av 90-talet.

– När FBK äntligen ägde Dansholmen kändes det mer motiverat att börja utveckla lokalen ordentligt. Före det visste man inte om allt jobb skulle rinna ut i sanden ifall den dåtida ägaren skulle ha fått andra tankar om vad som skulle göras med holmen, säger Lindholm.

Talkoanda

Nya byggnader började dyka upp efter att Dansholmen köptes av Tolkis FBK. Enligt Högström består 90 procent av allt det jobb som har gjorts för att utveckla Dansholmen av talkoarbete.

– Vi har ett stort och varierat kunnande bland våra medlemmar. Det finns bland annat timmermän, elektriker och målare. I några få fall har vi anlitat utomstående yrkesmän, men största delen av allt du ser på Dansholmen i dag är ett resultat av över 10 000 timmar frivilligt talkoarbete, säger Högström.

De största utmaningarna är av ekonomisk natur. Tolkis FBK har en årlig budget på 180 000 euro varav endast 20 000 kommer från ersättningar för utförda uppdrag.

– Resten skrapas ihop från biljettpriser och uthyrning av Dansholmen, säger Högström.

Om man till exempel vill gifta sig på Dansholmen lönar det sig att vara tidigt ute eftersom det är frågan om en mycket populär lokal. Enligt Lindholm är den nuvarande väntetiden cirka två år.

Men det är inte bara danser och bröllop som gäller. Företagsfester, skolavslutningar och liknande evenemang är vanliga, och snart fylls holmen också av begåvade slagskämpar då en judoskola från Vanda ska ordna ett läger för 60 ungdomar på Dansholmen.

– Vi jobbar hårt för att hålla lokalen i fint skick. Det har lett till att Dansholmens goda rykte har spridits långt, säger Lindholm.

Dansholmens historia

1898: Dansholmen invigs som festplats.

1922: Ett öppet dansgolv byggs på festplatsen.

1938: En öppen danslave med takförsedd estrad byggs på holmen.

1959: Den nuvarande danspaviljongen byggs.

1992: Brandkåren köper Dansholmen av Tampella Ab.

1995: En ny cafeteria byggs.

2004: Ingångsporterna och toaletterna förstoras, nytt socialutrymme byggs och en tredje terrass vid cafeterian byggs.

2010: Köket förstoras och en försäljningskiosk byggs.

2016: Belysningen i paviljongen förnyas och ingången från båtbryggan får en port.

Sommarens tillställningar

9 juni: Öppningsdans med San Marino & Linda, klockan 20.00 till 01.00.

23 juni: Midsommardans med Guns Rosor, klockan 20.00 till 02.00.

11 augusti: Augustidans med Streamline & Jeanette, The Fuusio, klockan 20.00 till 01.00.

25 augusti: Avslutningsdans/Forneldarnas natt med Tommys, Dansdax och Hans Martin, klockan 20.00 till 01.00.

Biljettpris: 20 euro