Det efterlängtade lägerlivet är hotat – församlingarna tvingas planera om sommarens konfirmandundervisning

ÖPPET. De östnyländska församlingarna har fullt upp med att omorganisera sommarens konfirmandundervisning. Det är osäkert när konfirmanderna får ta emot nattvarden iklädda traditionsenliga vita albor, likt den här som Borgå domkyrkas vaktmästare Tommy Bergholm håller upp. Bild: Kristoffer Åberg

Många trosökande femtonåringar kan åka på en rejäl besvikelse i sommar. Biskopsmötet beslöt förra veckan att flytta fram sommarens konfirmationsundervisning till en senare tidpunkt; i värsta fall ordnar de östnyländska församlingarna inga konfirmationsläger alls i sommar.

Kombinationen tro och lägerliv är sedan 1980-talet den finska statskyrkans hitprodukt. Finland håller statistiktoppen om man jämför konfirmandtalen inom den lutherska kyrkan, och många femtonåringar v...