Det brister fortfarande i vården på Vuokko – nu effektiverar Borgå stad tillsynen av vårdhem

FULL KONTROLL. Borgå stad går in för en stramare kontroll av vårdhem och serviceboenden. För tillfället ligger fokus på de fortsatta brister som uppdagats på Esperi Care-vårdhemmet Vuokko, bland annat samlar staden in respons från alla klienters anhöriga. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå anställer mera personal för att kunna satsa mera på övervakning av vårdhem och effektiverade serviceboenden. I framtiden görs kontrollbesök görs allt oftare och oanmälda kontrollbesök prioriteras.

Det är den senaste tidens oroväckande signaler från den privata vårdbranschen som till vissa delar ligger som grund för Borgås nya linje. Den verkliga rödflaggen som fått staden att agera är det oanmälda kontrollbesök som den 29 januari gjordes till det privata vårdhemmet Vuokko i Haiko, som bedrivs av Esperi Care.

I vårdhemmets verksamhet upptäcktes det fortfarande brister. Vuokko har i dagsläget för lite ordinarie heltidsanställd personal i förhållande till vårdhemmets klientantal.

– Vi har gjort en anmälan om situationen till regionförvaltningsverket. Vi har också krävt att Esperi Care omedelbart ska ha mer personal i vårdhemmet samt rapporterar om åtgärder som vidtagits för att korrigera situationen. Vi följer situationen intensivt, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Borgå stad förutsätter att det på Vuokko även gör också andra tilläggsutredningar och korrigeringar som ska vara genomförda senast den 31 mars. Stödfunktioner, såsom matförsörjning och klädvård, ska ordnas permanent med hjälp av separat personal som är ordinarie anställd för dessa ändamål, och den stimulerande verksamheten och utelivet som planerats för klienterna måste också kunna ordnas i praktiken.

Vill ha respons

Borgå stads äldreomsorg och handikapptjänster bedömer efter detta hur servicen för vårdhemmets nuvarande boenden fortsätter på Vuokko.

Äldreomsorgen och handikapptjänsterna blev förra veckan kontaktade av några anhöriga till boenden på vårdhemmet Vuokko. Staden har redan hört några anhöriga och servicestället Rodret kontaktar just nu anhöriga till alla andra klienter och samlar respons från dem om situationen.

Vårdhemmet Vuokko är detsamma där regionförvaltningsverket redan i höstas upptäckte allvarliga brister i verksamheten, vilket föranledde Borgå stad att låta bli att placera äldre i behov av serviceboende till den privata Haikoenheten. Staden väntar fortfarande på ett avgörande från tillsynsmyndigheterna i anslutning till de brister som då uppdagades.

Flera kontrollbesök

Borgå stad började i höstas erbjuda boendena på Vuokko samma geriatrisk läkartjänst som Doctagon erbjuder i stadens egna enheter för effektiverat serviceboende. Äldreomsorgen och handikapptjänsterna begär också Doctagons bedömning av situationen hos boendena på Vuokko.

Borgå stad kommer i fortsättning att satsa på effektiverad tillsyn av vårdhemmen och det effektiverade serviceboendet. För tillsynen anställs det mer personal, kontrollbesök görs allt oftare och oanmälda kontrollbesök kommer att prioriteras.

– Vi håller på att anställa en ny vårdchef som kommer att ha en central roll i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och verksamhet, fortsätter Ann-Sofie Silvennoinen.

Mer läsning