Det blev inget statligt sysselsättningsförsök för Borgå

Borgå stads ansökan om att få vara med i statens sysselsättningsprojekt har avslagits. Det är en besvikelse, men Annika Immonen som är stadens servicedirektör för tjänster för vuxna säger att samarbetet med TE-byrån fortsätter – framtiden får visa hur.

I slutet av förre veckan kom beskedet – Borgå stads ansökan om att få vara med i ett försök där kommunerna tar hand om en del av uppgifterna relaterade till sysselsättning har inte beviljats. Annika Immonen är en av dem som hoppades på ett ja för försöket.

– Vi är jättebesvikna över att vår ansökan inte antogs, vi hade en bra ansökan tycker jag, säger Immonen.

Helt överraskad över beskedet är hon ändå inte.

– Ett av kriterierna var att kommuner som hör till Nylands TE-byrå skulle utgöra högst 40 procent, och till den byrån hör bland andra Esbo, Helsingfors och Vanda som alla är stora kommuner.

– Det vi ändå har lite svårt att smälta är att utgifterna för försöket endast skulle ha ökat med två procent om Borgå antagits, säger Immonen.

Planen var att staden skulle ta över kundtjänsten för en del av de arbetssökande från och med nästa vår. Försöket skulle göra servicen smidigare och i förlängningen leda till att flera kan sysselsättas. Tanken var att skapa ett heltäckande nätverk genom ett mera sammanflätat samarbete mellan TE-byrån och social- och hälsovårdssidan.

– Vi har redan tidigare samarbetat, och kommer att fortsätta. I vilken utsträckning samarbetet utvecklas klarnar inom sinom tid. Vi behöver en linjedragning av beslutsfattarna om hur vi ska fortsätta, säger Immonen.