Det blev inga klara regler för lägerskolorna

JÄMLIKT. Den grundläggande utbildningens avgiftsfria karaktär är entydig; var och en har lika rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Det gäller bland annat idrottsdagar där det inte lagenligt att ta ut avgifter även om eleverna erbjuds ett gratisalternativ. Bild: Mostphotos

Det är fortfarande fritt fram för barnen i Borgåskolorna och deras föräldrar att samla in medel till lägerskolor. Det inte obligatoriskt att delta, men pengarna måste fördelas på alla i klassen, oavsett om man hjälpt till eller inte.

Vissa skolor i Borgå ordnar lägerskolor och andra inte. Så kommer det av allt döma vara också i fortsättningen efter att bildningsnämndens svenska utbildningssektion i tisdags diskuterade behovet av a...