Det blåser snålt för kulturen i Lovisa

Bild:

Under många år har vi vant oss vid att kommunerna stöder lokal konst och kultur. I Lovisa dras en stor del av stöden in nu.

Kultur bidrar inte enbart till att människor mår bättre och känner sig delaktiga, en livlig kulturverksamhet ökar även kommunernas vitalitet och attraktionskraft. Lovisa är ett utmärkt exempel på vad...