Det blåser kring vindkraften

Bild:

Tron på att vindkraft lönar sig gör att det nu är väldigt många vindkraftsprojekt på gång i Finland, och i hela Norden. I ett obebyggt skogsområde i Liljendal kommer kanske Östnylands första vindkraftpark att byggas.

När Borgå Energi för några år sedan lanserade möjligheten att köpa andelar i sol- och vindkraft så väckte det inte särskilt stor entusiasm. Den alternativa elen kostar mer än marknadsel, och man kan v...