Det behövs förebyggande service även efter reformen

Social- och hälsovårdsreformen är på väg inom kort. För tillfället förbereds den på både nationell och lokal nivå.

Många tycker det börjar bli tröttsamt att höra om reformen, men den kan komma att innebära många förändringar i den service som nu erbjuds. När serviceområdena blir större kan budgeten komma att stramas åt och service som nu är tillgänglig i vissa kommuner kan komma att dras in för att balansera utbudet i hela det nya serviceområdet.

Borgå har i dagsläget ett välfungerat system med förebyggande verksamhet för småbarnsfamiljer. Till exempel erbjuds alla familjer med barn under 1 år ett par gånger gratis hemservice så att föräldrarna kan ta en välbehövd paus. Genom denna typ av förebyggande service kan familjer, som behöver mera omfattande stöd, lättare komma i kontakt med socialtjänsten och be om hjälp i tid, innan mera omfattande resurser måste läggas in.

Det är oklart om till exempel denna typ av service kommer att finnas kvar när serviceområdena blir större. Borgå har valt att prioritera förebyggande service, men de nya välfärdsområdena kan komma att tänka annorlunda. Nu är det viktigt att man redan i planeringsskedet beaktar dessa välfungerade exempel på förebyggande service, och inte stryker dem för att balansera budgetar.

Elin Andersson ersättare i stadsfullmäktige (SFP), Borgå