"Det är viktigt att ungas röst blir hörd"

RÖSTADE. Oskar Tallberg avger sin röst och ungdomsarbetare Petra Backman som fungerar som valfunktionär övervakar. I bakgrunden Otso Reijonen som är en av kandidaterna i valet. Bild: Kristoffer Åberg

Nästa vecka är det ungdomsfullmäktigeval. Under den första halvtimmen av förtidsröstningen i valet var det en strid ström till valurnan i Lundi. Nya ungdomsfullmäktige tillträder den första januari.

Oskar Tallqvist tar sin ifyllda röstsedel, väntar tills ungdomsarbetare Petra Backman som är valfunktionär markerat hans namn i listan och låter sedan röstningskupongen slinka ner i valurnan. Förhandsröstning ordnades under tre eftermiddagstimmar på fredagen.

Den egentliga valdagen i ungdomsfullmäktigevalet är torsdagen den 15 november. Då röstar man i de skolor där kandidaternas antal överskrider de tillgängliga platserna i ungdomsfullmäktige.

– Det blir val i Lyceiparkens skola, Linnankosken lukio och i Linnajoen koulu, säger Backman.

Enligt den nya kommunallagen ska alla kommuner ordna möjlighet för unga att påverka beslutsfattandet i kommunen. I Borgå har ungdomsfullmäktige funnits sedan 1999.

– Jag tycker att en viktig uppgift för ungdomsfullmäktige är att se till att unga har något att göra på fritiden, säger Karl Karlsson efter att han avgett sin röst.

Ställer upp för omval

Otso Reijonen sitter med i ungdomsfullmäktige och han ställer upp för omval. Reijonen har valt att gå gymnasiet i Helsingfors och tycker att det är bra att det ordnas förtidsröstning i en allmän lokal.

– Det har varit roligt att vara med och jag vill gärna fortsätta i ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige tar ställning till ärenden som rör unga, och vi sitter också med på nämndernas möten, säger han.

GODIS SOM TACK. Alla som förhandsröstade fick snurra pilen och plocka åt sig det godis där pilen stannade. Kiisla Porvari vann en chokladtomte som Jonna Hatakka överräckte. Bild: Kristoffer Åberg

En period är på två år, men Reijonen har varit med i ungdomsfullmäktige i ett drygt år. Han kom med mitt i en period.

– Jag talade med en kompis och tyckte det lät roligt. Jag skickade e-post till ungdomsarbetaren och berättade om mig själv, och fick komma med, säger Reijonen.

– Det finns tio reservplatser som kan fyllas under perioden. Det händer att någon börjar studera på annat håll eller flyttar till orten, säger Petra Backman.

Yttranderätt

Även om ledamöterna i ungdomsfullmäktige inte har rösträtt i stadsfullmäktige har de rätt att sitta med på nämndernas och på stadsstyrelsens möten. Nyligen lämnades en motion in om att ungdomsfullmäktige borde få yttranderätt under fullmäktiges möten för att på så sätt få sin röst och sina argument hörda. Det tycker Otso Reijonen är utmärkt.

Enligt 26 § i den nya kommunallagen ska varje finländsk kommun inrätta ett ungdomsfullmäktige eller motsvarande så att unga kan påverka besluten i kommunen. Kommunen ska också se till att det finns resurser för verksamheten.

I Borgå har det funnits ett ungdomsfullmäktige sedan 1999.

Ungdomsfullmäktige i Borgå har 24 platser och tio reservplatser.

Mandatperioden börjar 1.1 2019, det första mötet hålls 17.1.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Förbundet för Finlands Ungdomsråd, grundades 1998 och fungerar som intressebevakande organisation för alla ungdomsråd eller liknande föreningar i Finland.

– Det skulle vara mycket bra, och helt i linje med Nuvas (Förbundet för Finlands Ungdomsråd, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto) linje, säger han.

I ungdomsfullmäktige sitter representanter för alla skolor i staden – förutsatt att det finns intresserade unga i skolorna.

– I år är det bara Inveon som inte har någon kandidat, säger Petra Backman.

Om antalet kandidater överskrider skolans platser i ungdomsfullmäktige röstar man. Alla unga som är födda 1999-2005 kan rösta i det här valet. Man röstar på en kandidat från den egna skolan.

Mer läsning