Det är trångt i Kantelehuset, men Vårberga skola kan inte flytta ut

Kantelehuset stod färdigt för tre år sedan, men redan nu är den finska skolan alltför trångbodd. Bild: Kristoffer Åberg

Den finska skolan Kevätkummun koulu sväller över alla bräddar och borde snabbt få fler klassrum. En utredningsgrupp försöker hitta lösningsalternativ. Att Vårberga skola skulle flytta ut är ändå inget alternativ, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Eleverna i Kevätkummun koulu blir allt fler, delvis på grund av att Skaftkärrområdet byggs ut. Skolan är inte planerad för de 300 elever som nu fyller klassrummen till bristningsgränsen. En lösning bo...