Det är inte lätt att få färdtjänst i Lovisa, också de andra östnyländska kommunerna håller hårt i slantarna

FÄRDTJÄNST. Det är viktigt att de äldsta i samhället kan sköta sina ärenden och inte blir isolerade socialt. För att det ska lyckas behövs ibland färdtjänst. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Kommunerna utgår från att äldre invånare bor kvar hemma så länge som möjligt. Ändå snålar kommunerna med att bevilja färdtjänst så att de äldre kunde klara av att själva sköta sina ärenden.

Gunvor Haddas har en äldre släkting, 94 år gammal, som bor i Lovisa och som har fått back på sin anhållan om färdtjänst.– Motiveringen är att hon är i alltför gott skick för att kunna beviljas f...