Det är ingen plikt att rösta

Bland de hundratusentals finländare som låter bli att rösta i dag finns en liten grupp som gör det, inte av okunskap eller ointresse, utan som en medveten politisk handling.