"Det är en fantastisk idé" – Museikortet populärt också i Borgå

POPULÄRT. Det gulröda museikortet har blivit en vanlig syn också i Borgå, Bild: Jon Nyqvist

Nästan 300 museer i hela Finland är med i den gemensamma inträdesbiljetten. Det så kallade museikortet används också flitigt i Borgå.

I J.L. Runebergs hem i Borgå kliver Leena Haakana in och gräver fram det gulröda museikortet. Museivårdaren Sanna-Mari Niemi läser av kortet och efter det är det fritt fram att träda in i museet. Haak...