Dessa restriktioner gäller till 13 maj – osäkert vad som händer sen

I enlighet med beredskapslagen är skolorna stängda fram till den 13 maj. Regeringen beslutar nästa vecka om distansundervisningen förlängs. Foto: Linnea de la Chapelle Bild:

Det råder undantagsförhållanden fram till mitten av maj. I början av nästa månad beslutar regeringen hur restriktionerna ska börja luckras upp.

Det enda konkreta beslut som regeringen meddelade om efter onsdagens långa möte var att förlänga förbudet mot evenemang med över 500 personer till slutet av juli.

Regeringen har konstaterat att det råder undantagsförhållanden fram till den 13 maj och ett stort antal restriktioner för att begränsa spridningen av coronaviruset är i kraft till detta datum i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning.

Beredningsgruppen som förbereder Finlands strategi för att avveckla restriktionerna och uppbyggandet av Finland efter krisen ska ha en rapport klar till den 1 maj. Regeringen behandlar rapporten den 3 maj och beslutar därefter om hur och när restriktionerna ska luckras upp.

Följande restriktioner är i kraft åtminstone till den 13 maj:

Utbildning och småbarnspedagogik

Skolorna är stängda. Barn i årskurs 1-3 får går till skolan om det är nödvändigt för att föräldrarna ska kunna jobba. Detta gäller främst barn till föräldrar som jobbar inom yrken som är kritiska för att upprätthålla samhällsfunktionerna, som sjukvårdspersonal. Regeringen har uppmanat alla som har möjlighet att hålla barn under skolåldern hemma att göra det.

Nästa vecka fattar regeringen beslut om huruvida skolorna ska öppna för de sista veckorna av terminen eller fortsätta distansundervisningen fram till sommarlovet.

Universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsinrättningar håller också distansundervisning i mån av möjlighet.

Offentliga sammankomster

Offentliga sammankomster med över 10 personer är förbjudna. Det som uttryckligen är förbjudet är att ordna allmänna sammankomster vilket innebär tillställningar som även andra än uttryckligen inbjudna kan delta i och offentliga tillställningar som idrotts- och kulturevenemang.

Riktlinjerna gäller inte utbudet av individuella tjänster. Frisörsalonger, fysioterapi och dylik verksamhet får fortsätta.

Regeringen rekommenderar att man inte i onödan vistas på allmänna platser. Enligt de rådande riktlinjerna är det skäl att hålla avstånd till andra människor.

Alla statliga och kommunala inrättningar som bibliotek, museer, hobbylokaler och idrottsanläggningar är stängda. Regeringen har uppmanat aktörer inom den privata och tredje sektorn och religiösa samfund att göra likadant.

Slutna tillställningar som till exempel religiösa samfund ordnar är inte i lag förpliktigade att hålla begränsningen på 10 personer. Kyrkan har bestämt att också fler än 10 nära sörjande får delta fysiskt i en begravning.

Skydda riskgrupper

Det är förbjudet att besöka boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper.

Det är förbjudet för utomstående att besöka vårdinrättningar och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Personer över 70 år uppmanas att undvika kontakt med andra människor i den mån det är möjligt, alltså att vara i karantänliknande förhållanden.

Jobba på distans

Anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om arbetsuppgifterna tillåter. Arbetsmarknadsaktörer inom den privata sektorn har också rekommenderat att arbetstagare arbetar på distans i mån av möjlighet.

Stängda gränser

Regeringen har rekommenderat att rederier med trafik till Finland från Sverige, Estland och Tyskland inte säljer biljetter till fartyg som avgår efter den 10 april. Rederierna meddelade att de följer rekommendationerna. Restriktionerna gäller inte resor ut ur Finland. Flyg upprätthåller fortfarande nödvändig persontrafik. Det är också möjligt att återvända till Finland med bil landvägen.

Förutom restriktioner för att minska den fysiska kontakten mellan människor ingår i beredskapslagspaketet också arbetsplikt för personal inom hälso- och sjukvården och den inre säkerheten. Det innebär att man avviker från lagen om arbetstid och semestrar. Normala tidsfrister för icke-brådskande vård gäller inte heller.

Restauranger, barer och kaféer måste hålla stängt fram till den sista maj i enlighet med en lag som riksdagen röstade igenom i brådskande takt. Förbudet gäller inte försäljning av hämtmat.

Mer läsning