Dessa coronabegränsningar gäller fortfarande

På grund av coronaepidemin är skolorna stängde och eleverna studerar hemma. Bild: Ari Sundberg/SPT

Regeringen hoppas så småningom kunna övergå från omfattande begränsningar till individuella begränsningar. Men för närvarande gäller de här reglerna.

Det råder ett flertal begränsningar i medborgarnas vardag och grundläggande rättigheter med anledning av coronavirusepidemin.

På onsdag kväll ska regeringen diskutera huruvida skolorna kan öppnas för slutet av vårterminen eller om de ska hålla stängt fram till sommaren.

Största delen av restriktionerna nedan gäller fram till den 13 maj – om inte regeringen förlänger dem. En del restriktioner pågår längre.

Utbildning och småbarnspedagogik

Skolorna är stängda. Barn i årskurs 1-3 får går till skolan om det är nödvändigt för att föräldrarna ska kunna jobba. Detta gäller främst barn till föräldrar som jobbar inom yrken som är kritiska för att upprätthålla samhällsfunktionerna, till exempel sjukvårdspersonal. Regeringen har uppmanat alla som har möjlighet att hålla barn under skolåldern hemma att göra det.

På onsdag kväll fattar regeringen beslut om huruvida skolorna ska öppna för de sista veckorna av terminen eller fortsätta distansundervisningen fram till sommarlovet.

Universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningsinrättningar håller också distansundervisning i mån av möjlighet.

Offentliga sammankomster

Det är förbjudet att ordna offentliga evenemang och sammankomster med över 10 personer. Förbudet gäller också firandet av valborg och första maj. Dessutom ska man undvika att vistas på allmänna platser i onödan.

Förbudet mot sammankomster med över 10 personer gäller till den 13 maj medan förbudet för offentliga tillställningar med över 500 personer gäller till den 31 juli.

Barn och unga

Kommunernas ungdomslokaler är stängda. Regeringen rekommenderar att ungdomsorganisationer och andra aktörer som ordnar ungdomsverksamhet också håller stängt.

Motion och idrott

Kommunala simhallar och idrottslokaler är stängda. Regeringen rekommenderar att privata serviceproducenter också håller stängt. Tävlingar och andra motsvarade evenemang med över 10 personer får inte ordnas.

Kultur

Statliga och kommunala museer, teatrar, kulturhus, bibliotek, bokbussar, arkiv, samlingslokaler och arbetscentraler är stängda. Regeringen rekommenderar att den privata och tredje sektorn agerar på samma sätt.

Arbete

Anställda inom den offentliga sektorn ska arbeta på distans om arbetsuppgifterna tillåter. Arbetsmarknadsaktörer inom den privata sektorn har också rekommenderat att arbetstagare arbetar på distans i mån av möjlighet.

Privata och offentliga arbetsgivare inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet kan temporärt avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsavtalslagen så länge som beredskapslagens paragrafer är i bruk.

Restauranger och kaféer

Restauranger, barer och kaféer måste hålla stängt fram till den 31 maj i enlighet med en lag som riksdagen röstade igenom i brådskande takt. Förbudet gäller inte försäljning av hämtmat.

Begränsningarna gäller inte restauranger i skolor, sjukhus och motsvarande institutioner samt personalrestauranger som serverar enbart företagens egen personal.

Stängda gränser

Finlands gränser har stängts och passagerartrafiken har avbrutits. Finska medborgare och personer bosatta i Finland har rätt att återvända till Finland.

Trafik över de nordliga och västliga gränserna är tillåtet om det är fråga om absolut nödvändig jobbpendling.

Personer som återvänder till Finland från utlandet ska sätta sig i karantän i två veckor.

Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt. Resor inom Finland är tillåtna.

Skydda riskgrupper

Det är förbjudet att besöka boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper.

Det är förbjudet för utomstående att besöka vårdinrättningar och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

Personer över 70 år uppmanas att undvika kontakt med andra människor i den mån det är möjligt, alltså att vara i karantänliknande förhållanden.

Läkemedel och icke-brådskande hälsovård

Försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom sjukvården har begränsats.

Kommunerna har också rätt att tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke-brådskande hälso- och sjukvård samt bedömningen av behovet av socialservice.

Mer läsning