Deprimerade människor, deprimerande statistik

Jag har relativt ofta kommit i kontakt med depressioner och andra mentala störningar genom mina förtroendeuppdrag inom primärproduktionen. Jag har i flera sammanhang sagt att det är viktigt att minska...