Den viktigaste bilden finns i mobilen

TILLSAMMANS. Fotograferna Stefan Bremer och Ahmed Alalousi har samarbetat för att belysa asylsökande som individer. Bild: Kristoffer Åberg

Fotoutställningen Gränslinje av Stefan Bremer och Ahmed Alalousi berättar om asylsökanden och deras viktigaste bilder. Det är också en utställning om hav och landskap som både skiljer och förbinder oss.

I utställningen möts man av en lång rad av stora färgfotografier med unga män. De står alla mot orange bakgrund med blicken rakt mot betraktaren. Männen håller alla upp sin mobilkamera och visar det enda de har kvar från det hem de tvingats lämna.

Fotografen Stefan Bremer har i flera års tid rest runt bland flyktingförläggningar i Finland.

– Till en början försökte jag främst ta fasta på den tryckande och apatiska stämning som rådde på dessa centraler, men sedan började jag fråga flyktingarna vilken den viktigaste bilden i deras mobiltelefon är, säger Bremer.

Bremer berättar att de flesta asylsökande först endast visade bilder från deras dramatiska flyktresor. Men efter en tid lade sig chocken och utbyttes mot en enorm längtan, och de ville de mer och mer visa bilder på sin mamma, sina barn eller vänner som blivit kvar i hemlandet.

Mobiltelefonen fungerade som ett slags dagbok och minnesarkiv.

– Jag vill visa dem som individer, inte den bild som massmedian vanligen ger.

Bremer berättar att på en flyktingförläggning träffade han en sex personers familj där föräldrarna var dövstumma. Familjen hade flytt från Bagdad och deras åttaåring hade varit mycket nära att drunkna under en lång och farlig båtfärd över Medelhavet. Mamman och syskonen hamnade på flottens botten där det fanns ett lager med oljeblandat vatten, men pappan hade lyckats rädda dottern i sista minuten då hon föll överbord.

I Bremers porträtt håller pappan upp en bild på den gummibåt som de landsteg med på Lesbos.

– Den viktigaste bilden är sällan en bra bild. Den viktigaste bilden är fylld av minnen, tillägger Bremer.

Stefan Bremers arbete med asylsökande fick stor uppmärksamhet med utställningen Exodus i Glaspalatset i Helsingfors för två år sedan. Bremer bestämde sig då för att fokusera på flyktingfrågor framöver för att kunna följa upp situationen. I samband med detta har ett samarbete med den irakiske konstnären Ahmed Alalousi utvecklats.

Alalousi, som tidigare verkat som fotojournalist i storstaden Mosul, visar främst idylliska minnen från ur sin forna hemstad i utställningen. Hans färgfotografier, som är utställda i Hörnan, är tagna under åren 2013 och 2014, innan terrorgruppen Islamiska staten ockuperade staden. I konstrast till detta hänger två kollage som skildrar det bombade och krigshärjade Mosul i dag.

– Jag hoppas att mina bilder ska ge en annan vinkling än medierna ger. Förutom att jag vill ta fasta på mina minnen, vill jag också förmedla en insikt om att kunna vara tacksam för det man har just nu och leva i stunden – allt är föränderligt, säger Alalousi.

En större vägg i utställningen upptas av en lång rad med olika horisonter, som Stefan Bremer fotograferat vid Medelhavet, Atlanten och Finska viken. Det är frågan om allt från spegelblanka hav till stormande vågor. I dessa olika hav kan man hitta allt från skräck till förhoppning. Bilderna formar en enda lång horisont i utställningen eftersom horisontlinjen ligger på exakt samma ställe i alla.

Förutom fotografier innefattar utställningen också texter. Kimmo Oksanens dikt Stranger kan läsas på 48 olika språk, och till beskådning finns också ett uppförstorat brev adresserat till statsminister Juha Sipilä. I brevet kommenterar författaren Monika Fagerholm Finlands flyktingpolitik. Till detta kopplas lätt en rad fotografier av mossbeklädda stenar. Det är bilder som Bremer tagit från Salpalinjen, som under andra världskriget byggdes för att trygga Finlands östra gräns.

– Dessa stenar symboliserar för mig den finska människan. Det krigstida Finland klarade av att ta emot 400 000 flyktingar från Karelen – skulle vi inte i dag kunna visa samma gästfrihet mot krigsflyktingar? säger Bremer.

Stefan Bremer och Ahmed Alalousi.

Fotoutställning i Konsthallen och Galleri Hörnan i Konstfabriken.

Utställningen pågår till den 19.2.

Stefan Bremer (1953) är en av Finlands mest kända fotografer. Han har haft närmare tvåhundra soloutställningar sedan åttiotalet.

Han har blivit känd för sina scener av Helsingfors nattliv, subkulturer och porträtt av rockmusiker.

Bremer har också arbetat som pressfotograf bland annat för Suomen Kuvalehti.

Ahmed Alalousi (1992) är en irakisk fotograf, som i juli 2016 fick asyl i Finland.

Han studerar nu på Lärkkulla och har deltagit i utställningar och projekt både i Finland och utomlands.

Utställningen Gränslinje har producerats av Stiftelsen Pro Artibus. Den visades i fjol i Galleri Elverket i Ekenäs.