Den tecknade världen intar Borgå

Den allra första Borgåtriennalen någonsin öppnas officiellt på lördag, men redan under veckan som gått har konsten erövrat stadsrummet och gett den tecknade världen spridning bortom konstkretsarna.

Det är en intensiv konstvecka som stundar i Borgå när Borgåtriennalen kör i gång på fulla varv på lördag. Tjugo konstnärer, en konstnärsgrupp och en arbetsgrupp är med och formar triennalen med temat "Drawing is a common thing" det vill säga att teckna hör till oss alla.

Initiativtagare och konstnärlig ledare för triennalen, Borgåkonstnären Petri Hytönen, gläder sig åt uppslutningen och åt de många dimensioner av teckningen som konstform som de olika konstnärerna representerar.

Varför en triennal?

– Jag flyttade till Borgå för 21 år sedan och det har varit bara stad att bo och arbeta i. Jag tycker att staden behöver ett aktivare grepp om konstlivet och ville så att säga "betala tillbaka" genom att dra i gång det här projektet.

Borgåtriennalen har inte fötts över en natt. Det var för tre-fyra år sedan som Hytönen presenterade idén för Borgå stads kulturdirektör Merja Kukkonen som direkt var med på noterna. Planerna tog fart och en bit in i projektet anställde Iina Virkki som producent. I fjol ordnades redan en skuggtriennal i Borgå men i sommar, med nu är det alltså dags för äkta vara.

Teckning är någonting som är gemensamt för oss alla.

Konst på stan

Speciellt med konstmönstringen är att den ingalunda låter sig begränsas till galleriernas vita väggar och skarpa belysning. Visst, den håller till också där, men den finns också i stadsrummet, på platser där Borgåborna rör sig, och till den grad att det hela påminner om en stadsfestival. Det i sin tur hänger ihop med triennalens inkluderande tema.

– Teckning är någonting som är gemensamt för oss alla, säger Petri Hytönen. Också om det som faller inom ramen för teckningsbegreppet varierar stort.

KONSTKAMP. Borgåkonstnären Sampsa Indrén framför duken där han projicerat, bokstavligt och bildligt, det våldsamma i att börja skapa en teckning. Bild: Kristoffer Åberg

Borgåtriennalen tar sig an temat ur ett brett och mångsidigt perspektiv; konstnärerna har haft fria händer att tolka temat och resultatet är spännande. Borgåkonstnären Sampsa Indrén förenar sport och konst i sina installationer med kampmotiv. I Konsthallen pryds den bortre väggen av en slarvigt upphängd, grov väv som bär spår efter en tuff fajt – såväl bildligt som konkret.

Våldsam utgångspunkt

– Konstverket formas av en video där jag befinner mig utanpå duken och får storstryk av en kompis. Efteråt har jag tecknat bilden av en mus fångad i en fälla och några musskelett på duken som i sig bär märken av slagsmålet. Verket handlar om det våldsamma i att börja teckna.

På ett djupare plan undersöker Indrén det som han beskriver som människans klumpighet inför döden.

– Alla vet att vår tid här är begränsad och som jag ser det tecknar döden livet. Utan den skulle det varken finnas kärlek eller passion.

RÖD TRÅD. Chuyia Chia (t.h.) lyssnar på folks berättelser och gör en blomma av tråd som tack inom ramen för konstverket A red thread between us. Här delar Outi Koivisto med sig av sin historia. Koivisto själv håller på och dekorerar Mannerheimgatans bro med teckningar. Bild: Kristoffer Åberg

Chuyia Chia söker å sid fredligare kontakt med sina medmänniskor verket A red thread between us. Projektet, som hon inledde redan 2014, handlar om relationer, om att träffa människor öga mot öga. En videokamera, ett bord, en stor, röd trådrulle och en skylt med texten: "Har du en historia? Berätta den för mig så får du en blomma."

Relationstrådar

– Jag samlar på folks berättelser och medan de berättar lagar jag en blomma som de får till tack. Det händer mycket i punkten där vi möts och blommans trådar kan liknas med konturerna av en teckning.

Teckningen är närmast närvarande på ett konceptuellt plan. Alla berättelser och alla blommor som hon knåpar ihop bildar de trådiga konturerna till en jättelik, gemensam teckning. I dag utlokaliserar Chuyia Chia sitt projekt till Runebergsesplanaden och där håller också Joakim Stampe och John Court till med sina performanser.

Blommans trådar kan liknas med konturerna av en teckning.

En annorlunda form av teckning handlar det också om i Jyrki Riekkis fall. Han håller på förvandlar det lilla pumphuset i Maren till en plats där lust och längtan möts bland annat i olika nyanser av pink.

– Bygganden dediceras till att älskande par som av någon orsak tvingas vara ifrån varandra.

Riekki målar med akryl och sprejfärg; intressant nog höll han sin första sprejburk i handen i går. "Ett nytt redskap och jag lärde mig teckna igen", säger han.

Lokala konstnärer som också deltar i Borgåtriennalen är dansaren Panu Varstala, Jenni Tuominen och Petri Hytönen själv. Dessutom syns Karoliina Hellbergs konst på Porvoon Paahtimos restaurangbåt. En rad medlemmar från Borgå konstnärsförening är också med och skapar det så kallade tabugalleriet i centrum av Borgå.

Se Borgåtriennalens alla programpunkter och platser på www.porvoontriennaali.fi.

FAKTA

Borgåtriennalen

Ordnas i gallerier, i offentliga rum och i stadsmiljön i Borgå den 17 juni till den 20 augusti 2017.

Inleds officiellt lördagen den 17 juni klockan 14 i Konstfabriken varpå den som vill kan haka på en rundvandring genom staden, via de olika konstverken, för att avrundas cirka klockan 18 i Kaplansgården.

Medverkar gör: Vappu Rossi, Heikki Leis, Stieg Barumgartner, John Rasimus, Sampsa Indrén & Tora rf, Outi Koivisto, Mika Karhu, Elina Merenmies, Chuyia Chia, Jyrki Riekki, Karoliina Hellberg, Joakim Stampe, Dany Danino, Oliver Whitehead, John Court, Päivikki Kallio, Henry Wuorila-Stenberg, Prayer workgroup, Joymen workgroup, Tatu Tuominen och Kaisu Koivisto.

Konstnärlig ledare för Borgåtriennalen är Borgåmålaren Petri Hytönen.

Triennalen är den första som ordnas, planer finns på den uppföljning år 2020.