Den svenska kyrkliga verksamheten trängs in i ett hörn

SVENSKA FÖRSAMLINGSHEMMET. Huset är ritat av Lars Sonck och uppfördes 1936. Bild: Kristoffer Åberg

Domkyrkoförsamlingens kyrkorådsmedlemmar känner sig överkörda. Den enda kyrkliga fastigheten som föreslås säljas är Svenska församlingshemmet.

Efter ett möte med två motförslag kunde en majoritet av Gemensamma kyrkorådet i Borgå på torsdagskvällen klubba igen ett beslut där Domprostgården, Pellinge kursgård, Finska församlingshemmet samt Mariagården förblir i samfällighetens ägo.

Det som säljs är Svenska församlingshemmet och en tomt i Stadshagen. Därtill ska Karijärvi kursgårds huvudbyggnad rivas.

I den sista omröstningen föll rösterna 2-6, med två tomma röster.

Avvikande åsikt

Domkyrkoförsamlingen representeras i gemensamma kyrkorådet av Stig Bäcklund, Benita Ahlnäs, Marit Björkbacka. Som ordförande sitter den här perioden kyrkoherde Mats Lindgård.

De tre lekmännen från domkyrkoförsamlingen har efter mötet lämnat in en avvikande åsikt där de anser att beslutet togs på alltför lösa grunder.

Att mot domkyrkoförsamlingens ledamöters enhetliga vilja, med ett majoritetsbeslut, tvinga den svenska verksamheten till ersättande verksamhetsutrymmen utan en övertygande planering måste anses som både enastående och respektlöst. Inte heller kostnadsfrågan gällande en flyttning till Lundagatan 5 var klarlagd.

En flyttning av den svenska församlingsverksamheten till stenhuset på Lundagatan 5 skulle kosta en miljon euro, enligt den information som presenterades på mötet.

– Hur den här utvidgningen och flyttningen skulle gå till finns det inga utförliga ritningar på, säger Ahlnäs.

Samtidigt räknar den finska församlingens representanter med att man kan få en halv miljon euro när det svenska församlingshemmet säljs.

För stor fastighetsmassa

Mötet inleddes med att både den svenska gruppen och den finska gruppen presenterade sina egna förslag. Det alternativ som beredningen hade lagt fram fick inget understöd.

– Vårt förslag var att vi bevarar det finska och det svenska församlingshemmet, domkyrkan och gravgårdsfastigheterna, säger Stig Bäcklund. Alla andra fastigheter anser vi att man kan överväga att avyttra.

– Ingen kan påstå att vi inte vill ta ansvar för samfällighetens ekonomi. Vi är bara inte beredda att ge upp svenska församlingshemmet.

Bäcklund säger att han är mycket medveten om att församlingarna har en alltför stor fastighetsmassa, därför måste en del bort.

Språkkonsekvenser

I förslaget från den finska gruppen finns det alltså bara två fastigheter som står på försäljningslistan, en tomt i Stadshagen och svenska församlingshemmet.

Dessutom framför gruppen av Karijärvis huvudbyggnad borde rivas.

Redan för några år sedan har samhälligheten bestämt att hela Karijärvifastigheten ska säljas, men det verkar nu som om det beslutet inte mer skulle vara aktuellt.

– Det vi nu efterlyser är en språkkonsekvensbedömning, säger Benita Ahlnäs. Jämlikheten inom samfälligheten befrämjas inte efter kyrkorådets beslut utan försvårar den svenska verksamheten.

Fastighetsstrategin ska slutgiltigt slås fast av gemensamma kyrkofullmäktige den 19 oktober.

Mer läsning