Den statliga finansieringen för välfärdssamhällets beredskap

Använder staten också konsumtionsskatterna, 33,3 miljarder år 2020, för välfärdssamhällets utgifter?

Varför har inte Finland tillräcklig beredskap inom hälso- och sjukvården nu då beredskapsplanen redan 2006 utgick från en allvarlig pandemi? (Granström, Hbl 8.1.22). Intensivvårdsplatserna, 6,1/100 000 räcker inte till, men har inte utökats under pandemin. Pohjola, Social- och hälsovårdsministeriet hänvisar till att intensivvården är optimerad så att man tar hand om krävande situationer, men upprätthåller inte dyrbar kapacitet i onödan. (Hbl 10.12.21)

Räddningsväsendet i Östra Nyland har i budgeten för sin verksamhetsplan gjort en grundlig riskanalys som beaktar riskberedskap för Sköldviks område, oljeraffinaderiet, atomkraftverket, alla kilometer rör som transporterar farliga ämnen, Finlands största hamn och oljeskydd. Staten har inte beaktat dessa utan skär 16 procent från finansieringen!

Ingalill Tuomolin SFP, Borgå