Den som säger sanningen får sällan nattkvarter

Jeevena Subasinghe passar helt enkelt inte in i sandlådegänget. I stället för att se honom som en resurs uppfattas han som ett hot.

Jeevena Subasinghe har mina djupaste sympatier. Trots att jag inte är förtrogen med alla detaljer i hans "fall" ser jag med sorg i hjärtat ett återkommande mönster i Borgå stads policy. Vad är en besvärlig person? Enligt Borgåmått, en person som är duktig och flitig i sitt jobb. En person som har egna åsikter, som vågar hämta fram dem och dessutom står för dem.

Subasinghe passar helt enkelt inte in i sandlådegänget. I stället för att se honom som en resurs uppfattas han som ett hot. Synd. En chef bör tåla kritik. Angående klagomålen på hans person och agerande kan jag endast konstatera: vem är älskad av alla?

Social- och hälsovårdschefen Ann-Sofie Silvennoinen, grattis till att ha anammat stans policy på nolltid! Borde Borgå lämna drömmarnas värld och träda in i den verkliga tiden?

Till Borgå stad vill jag sända en jul- och nyårshälsning: nästa gång staden rekryterar personal kunde man lägga till en klausul – "Är du intelligent, yrkeskunnig, flitig och innovativ skall du inte besvära dig."

Peggy Pentzin Borgå