Den snåriga andligheten

Världen har inte förändrats särskilt mycket på 2 000 år trots att förtrycket och förnedringen delvis hittat nya former.